Aparat cyfrowy do wykonywania tomografii 3D (CBCT)

W naszej Klinice dysponujemy nowoczesnym aparatem cyfrowym do wykonywania tomografii 3D (CBCT) jak i zdjęć panoramicznych, popularnie nazywanych "panoramą".

W naszej Klinice dysponujemy nowoczesnym aparatem cyfrowym do wykonywania tomografii 3D (CBCT) jak i zdjęć panoramicznych, popularnie nazywanych "panoramą".

Zdjęcia te umożliwiają ocenę całego stanu uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi.

Sprzęt ma szerokie zastosowanie. Jest dla lekarza źródłem przydatnych informacji o uzębieniu pacjenta podczas leczenia implantologicznego, endodontycznego, przy leczeniu z zakresu chirurgii stomatologicznej czy też leczenia protetycznego . Badania żuchwy, szczęki, zatok, stawów skroniowo-żuchwowych czy fragmentów czaszki ułatwiają lekarzowi postawienie szybkiej i trafnej diagnozy.

W stomatologii wykorzystanie tomografu komputerowego w technologii 3D, jest szczególnie zalecane w endodoncji (chociażby w przypadku konieczności przeprowadzenia leczenia kanałowego) oraz w implantologii. W naszej klinice posiadamy jeden z najnowocześniejszych aparatów tomograficznych Vatech PAXi Green, umożliwiający wykonywanie precyzyjnych zdjęć w technologii 3D. Badanie standardowo wykonujemy przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego, a także w leczeniu kanałowym, czy w trudnych przypadkach chirurgicznych. Wykonanie zdjęcia za pomocą tomografu komputerowego, umożliwia dokładną i precyzyjną diagnostykę stomatologiczną, zwłaszcza skomplikowanych przypadków.

Aparat Vatech PAXi Green, dostarcza najdokładniejszych i najwyższej jakości panoramicznych obrazów poprzez nowatorski cyfrowy proces obrazowania i zastosowanie najnowszych technologii dostępnych na rynku, umożliwiających zmniejszenie dawki naświetlania pacjenta promieniami RTG do minimum.

Zdjęcie uzyskujemy natychmiast po ekspozycji na ekranie komputera. Możemy je zapisać na płycie CD innym nośniku danych lub przesłać e-mailem.

Badanie to jest niezbędne do oceny stanu zębów pacjenta oraz do zaplanowania leczenia. Dzięki uwidocznieniu wszystkich zębów wraz ze strukturami sąsiadującymi jest niezwykle cennym badaniem przesiewowym umożliwiającym wczesne wykrycie zmian patologicznych w kościach szczęki i żuchwy, a także w stawach skroniowo-żuchwowych oraz w zatokach szczękowych.